ขอเชิญชวนคณาจารย์จัดตั้งหน่วยวิจัยเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

       ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งหน่วยวิจัย พ.ศ. 2561 จึงขอประกาศเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร จัดตั้งหน่วยวิจัยเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยสามารถดูรายละเอียดได้จากลิงค์ข้างล่าง

หลักเกณฑ์การจัดตั้งหน่วยวิจัย พ.ศ. 2561

- แบบฟอร์มขออนุมัติจัดตั้งหน่วยวิจัยจากงบประมาณกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

แบบเสนอโครงการขอจัดตั้งหน่วยวิจัยย้อนกลับ โพสเมื่อ 2018-08-20