ขอเชิญเข้าร่วมประชุม Cutting Edge Technology Research Topics

       ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2018) ในวันที่ 9 - 13 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกตอนเวนซันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ นั้น ในงานดังกล่าว กำหนดให้มีการประชุมขนาดใหญ่ เรื่อง Cutting Edge Technology Research Topics ในวันที่ 11 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 - 12.00 ณ ห้องประชุม world Ballroom ชั้น 23 จึงขอเชิญชวนผุ้สนใจ เข้าร่วมประชุมในเรื่องดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ http://www.researchexpo.nrct.go.thย้อนกลับ โพสเมื่อ 2018-08-02