ประชาสัมพันธ์บัญชีนวัตกรรมไทย

       สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงบประมาณ ประชาสัมพันธ์บัญชีนวัตกรรมไทย เพื่อให้ผู้สนใจไปใช้ประกอบพิจารณาจัดหาสินค้าหรือบริการนวัตกรรมไทย ได้ โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ที่ http://www.bb.go.th/topic-detail.php?id=7993ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2018-08-01