ขอเชิญเข้าร่วมอบรมทรัพย์สินทางปัญญากับงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

       สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สงขลา กำหนดจัดโครงการอบรมทรัพย์สินทางปัญญากับงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ หลักสูตร สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ในวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมพวงชมพู อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ และบุคลากร มรภ.สงขลา เข้าร่วมอบรมดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้จากไฟล์แนบย้อนกลับ โพสเมื่อ 2018-08-01 ไฟล์แนบ