ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อของบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการวิจัย

       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศให้ผู้สนใจ จัดทำข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2562  ดังนี้

  1. การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ (Public policy)
  2. การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม
  3. การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ในมิติเชิงชุมชน สังคม  ตามแนวพระราชดำริ
  4. การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ด้านความมั่นคง

ท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://www.nrct.go.th  ทั้งนี้  หากมีข้อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โทรศัพท์: 0 2561 2445 ต่อ 516, 518, 519ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2018-07-31