ขอเชิญเข้าร่วมมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 Thailand Research Expo 2018

       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2018) ในระหว่างวันที่ 9 - 13 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนซันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทมหานคร ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อ นำเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในเวทีระดับชาติ และนำเสนอนวัตกรรมจากงานวิจัยจากทั่วประเทศ

       จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมงานดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ เว็บไซต์ http://researchexpo.nrct.go.th * ผู้ลงทะเบียนจะสามารถพิมพ์บาร์โค้ดประจำตัว เพื่อแสดงสิทธิ์เข้าร่วมงานได้ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2018-07-24