โครงการฝึกอบรมเชิงทดลองปฏิบัติการหลักสูตร นวัตกรรมเพิ่มพลังอาจารย์ สร้างสรรค์ผลงานอุดมศึกษา

ขอเชิญคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงทดลองปฏิบัติการหลักสูตร "นวัตกรรมเพิ่มพลังอาจารย์ สร้างสรรค์ผลงานอุดมศึกษา

ในวันที่ 24-26 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรม บี พี สมิหลาบีช

โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://ird.skru.ac.th/2558/training.phpย้อนกลับ โพสเมื่อ 2018-07-04