ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์จับคู่ความต้องการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการพัฒนา เว็บไซต์ให้บริการจับคู่ความต้องการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกลไกจับคู่ความต้องการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่างผู้มีเทคโนโลยี และผู้มองหาเทคโนโลยี โดยสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าว ได้ที่ http://www.tech2biz.net/ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2018-06-08