ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 7

       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัด การสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 7 ในวันที่ 10-13 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ และศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย-จีน อ.เมือง จ.ชลบุรี จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ ส่งบทคัดย่อทางวิชาการ (Abstract) เป็นภาษาอังกฤษและรายงานวิจัย เป็นภาษาไทยและอังกฤษ อย่างละ 1 ฉบับ จำนวน 12-15 หน้า โดยสามารถสอบถามรายละเอียดและส่งผลงานได้ที่ อีเมล์ thaichainesecenter@gmail.comย้อนกลับ โพสเมื่อ 2018-06-06