ขอเชิญคณาจารย์ มรภ.สงขลา เข้าร่วมการเขียนแผนงานวิจัยและการบริหารแผนงานวิจัยสู่ความสำเร็จ

       สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา กำหนดให้จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนแผนงานวิจัยและการบริหารแผนงานวิจัยสู่ความสำเร็จ” ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมพวงชมพู อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เทคนิคการเขียนแผนงานวิจัยและการบริหารแผนงานวิจัยสู่ความสำเร็จ

ดาวน์โหลดแบบตอบรับได้ตามไฟล์แนบ ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2018-05-24 ไฟล์แนบ