ขอเชิญร่วมส่งผลงาน/สิ่งประดิษฐ์ เพื่อคนพิการ

       สำนักวิจัยบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อคนพิการ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีความสนใจในการวิจัย คิดค้น สร้างสรรค์ แสดงผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ จนนำไปสู่การประกวดในระดับประเทศ และเวทีโลกต่อไป 

       จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ ร่วมส่งผลงานเพื่อประกวดในโครงการดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.ncpd2018.kmutt.ac.th/ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2018-05-02