ขอเชิญเสนอชื่อเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562

       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศให้หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา สนอชื่อนักวิจัย ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผงงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://inventorday.nrct.go.th/main.php?filename=index_thย้อนกลับ โพสเมื่อ 2018-04-03