ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา การจัดการความรู้และบูรณาการศาสตร์เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง

       สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัด การสัมมนาการจัดการความรู้และบูรณาการศาสตร์เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ โรงแรม ที อาร์ ร็อคฮิลล์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณมณฑิชา จิระสรัส โทร.074-282323 อีเมล์ monticha.p@psu.ac.thย้อนกลับ โพสเมื่อ 2018-04-03