ขอเชิญเข้าร่วมอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 5

       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดโครงการอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 5 ในวันที่ 14-18 พ.ค. 61 ณ ห้องประกายกาญจน์ โรงแรมคริสตัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://goo.gl/6wieWpย้อนกลับ โพสเมื่อ 2018-04-02