ขอเชิญเข้าร่วมอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) จำนวน 3 รุ่น

       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดโครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่น 3-5   ดังนี้

       รุ่นที่ 3 ในวันที่ 11-15 มิ.ย. 61

       รุ่นที่ 4 ในวันที่ 18-22 มิ.ย. 61

       รุ่นที่ 5 ในวันที่ 9-13 มิ.ย. 61

ณ ห้องประชุมสามศร อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ http://ird.stou.ac.th/training_chick/

 

 ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2018-03-27