ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา

       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ดังนี้ 

1. กิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา ในวันที่ 27-28 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

2. กิจกรรมประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ในวันที่ 9-12 สิงหาคม 2561 ในระหว่างงาน Research Expo 2018 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนซํนเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ 

       จึงขอเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษา แจ้งให้นิสิตนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.nrct.go.th/ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2018-03-16