ขอเชิญเข้าร่วมอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 6

       มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ร่วมกับคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดโครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 6 ในวันที่ 7-11 พฤษภาคม 2561 ณ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมดังกล่าว โดยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ นางสาวจันจิรา ใจแก้ว โทร.091-0132310 อีเมล์ junjira2mu@hotmail.com เว็บไซต์ http://www.research.sskru.ac.th/ttr.htmlย้อนกลับ โพสเมื่อ 2018-03-06