ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดงาน มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 ในวันที่ 22-24 มีนาคม 2561 ณ อาคารศรีวิศววิทยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา  และย่านเมืองเก่า อ.เมือง จ.สงขลา จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมงานดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://rms.rdi.tsu.ac.th:82/rre2018ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2018-03-06