ขอเชิญคณาจารย์ มรภ.สงขลา เข้าร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผู้บริหารแผนงานบูรณาการการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ฯ

       เครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคใต้ ขอเชิญชวนคณาจารย์ มรภ.สงขลา เข้าร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผู้บริหารแผนงานบูรณาการการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาภาคใต้ ในวันที่ 17-18 มีนาคม 2561 ณ ห้องประกายเพชร โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า หาดใหญ่ จ.สงขลา มีค่าลงทะเบียนคนละ 1,000 บาท โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงค์ https://goo.gl/bvvyiK ภายในวันที่ 7 มีนาคม 2561 เท่านั้น

 ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2018-02-28