ขอความร่วมมือคณาจารย์ บุคลากร ทำแบบประเมินสมรรถนะการบริหารงานของผู้บริหาร และความพึงพอใจในการให้บริการ

       ขอความร่วมมือ คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ทำแบบประเมิน 2 รายการ ดังนี้ 

1. แบบสอบถามประเมินสมรรถนะการบริหารคุณลักษณะความเป็นผู้นำ และธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีการศึกษา พ.ศ. 2560 ได้ที่ลิงค์ https://goo.gl/EbVGLZ

2. แบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีการศึกษา พ.ศ. 2560 ได้ที่ลิงค์ http://bit.ly/2JYIWGgย้อนกลับ โพสเมื่อ 2018-02-20