มูลนิธิเพื่อสังคมไทยประกาศให้รางวัล นักบริหารดีเด่นแห่งปี

มูลนิธิเพื่อสังคมไทย กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้โครงการ หนึ่งล้านกล้าความดีถวายในหลวง รางวัล “ความดี ตอบแทนคุณแผ่นดิน” “BEST PRACTICE AWARDS 2017” เพื่อเป็นการยกย่อง ส่งเสริม ให้กำลังใจ บุคคล และองค์กร ที่มีส่วนร่วมอุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและประเทศชาติ จึงขอเชิญชวนให้หน่วยงาน องค์กร พิจารณาคัดเลือกบุคคล ที่เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม พร้อมที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม เพื่อเข้ารับรางวัลดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.thaiawards.org/ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2018-01-31