สภาพปัญหาหมู่บ้านระดับ 1 สงขลา ปี 2560 พร้อมผลการวิเคราะห์ CIA

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับแสดงสภาพปัญหาหมู่บ้านระดับ 1 สงขลา ปี 2560 พร้อมผลการวิเคราะห์ CIA  

สามารถดูได้ที่ลิงค์ https://goo.gl/t3RTki

หรือที่ QR-Code ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2018-01-22