ประกาศรับสมัครผู้แทนคณาจารย์ประจำ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สงขลา

       มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประกาศรับสมัคร ผู้แทนคณาจารย์ประจำ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สงขลา โดยจะต้องเป็นคณาจารย์ประจำที่ปฏิบัติการสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ติดต่อกัน สามารถติดต่อสมัครและรับใบสมัครได้ที่งานธุรการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้ตั้งแต่วันที่ 8-12 มกราคม 2561 และดูรายละเอียดได้จากไฟล์แนบย้อนกลับ โพสเมื่อ 2018-01-08 ไฟล์แนบ