ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)

       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสมาคมนักวิจัยแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 7 ในวันที่ 12-16 มีนาคม 2561 ณ ห้องศรีวิชัย ชั้น 3 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีจึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรมดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://research.sru.ac.th/

 ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2018-01-03