ประชาสัมพันธ์โครงการ Summer Schools 2018 ของ Oxford Royale Academy

       Oxford Royale Academy ประกาศเชิญชวนให้นักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุระหว่าง 8-25 ปี เข้าร่วมโครงการ Summer Schools 2018 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีความครอบคลุมด้านวิชาการทุกด้าน อาทิ STEM Education, ภาษาอังกฤษ, กฏหมาย, การแพทย์, วิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น เน้นการนำความรู้ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคต สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.oxford-royale.co.uk/ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2017-12-01