ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานวิชาการ สิ่งประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรม

       สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอเชิญชวนผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานวิชาการ สิ่งประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรม ในงานศรีวิชัยแฟร์ 2561 ในวันที่ 17-19 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://rdi.rmutsv.ac.th/srivijaya_fair2018/ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2017-11-28