ประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2561

       สภาวิศวกร กำหนดให้มี การประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2561 ในวันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเกษม จาติกวณิช ชั้น 9 อาคาร ต.040 (อาคารจอดรด) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี จึงขอเชิญชวนผู้ที่อยู่ในแวดวงวิศกร เข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.coe.or.th/coe-2/main/coeMain.phpย้อนกลับ โพสเมื่อ 2017-11-23