ขอเชิญเข้าร่วมอบรม แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี ครั้งที่ 3 ภาคใต้

       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับเครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี ครั้งที่ 3 ภาคใต้ ในวันที่ 25-26 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม Bsc 3 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaimedresnet.org/ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2017-11-21