ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่

       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ภายใต้โครงการ รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ประจำปี 2561 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน กระตุ้นให้เยาวชนในระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ได้แสดงแนวคิดและความสามารถในการสร้างสรรค์และพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ

       จึงขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเพื่อประกวดในโครงการดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://inventorday.nrct.go.th/ewt_news.php?nid=158&filename=indexย้อนกลับ โพสเมื่อ 2017-11-10