ประกาศรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ไทย-จีน NRCT-CASS 2561

       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสถาบันสังคมศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ระหว่าง ไทย - จีน (NRCT - CASS) ประจำปี 2561 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nrct.go.thย้อนกลับ โพสเมื่อ 2017-10-24