ขอเชิญเข้าร่วมงานเปิดบ้านฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์

       ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงาน เปิดบ้านฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 15-17 สิงหาคม 2560 ณ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ ด้านการวิจัยและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมงานดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-942-8740 ต่อ 206 E-mail : rdipss@ku.ac.th

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2017-08-11