ขอเชิญคณาจารย์ มรภ.สงขลา เข้าร่วมอบรมการสังเคราะห์ผลงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์

       สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา กำหนดให้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสังเคราะห์ผลงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์” ในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมพวงชมพู อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เวลา 08.30 –17.30 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ด้านการสังเคราะห์ผลงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ และสามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัยให้ได้องค์ความรู้ที่คนทั่วไปสามารถนำไปใช้ได้

       จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ใน มรภ.สงขลา เข้าร่วมอบรมดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบตอบรับได้จากไฟล์แนบ


ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2017-08-07 ไฟล์แนบ