ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)

       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)” ประจำปีงบประมาณ 2560 ช่วงที่ 1 ให้กับผู้ประสานหน่วยงาน เพิ่มเติม จำนวน 1 รอบ ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 โดยสามารถลงทะเบียนและดูรายละเอียดได้ที่ http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2102


ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2017-08-03