ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่

       สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สงขลา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมพวงชุมพู อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดกำหนดการและใบตอบรับได้จากไฟล์แนบ
 


ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2017-07-20 ไฟล์แนบ