ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรวิจัยเพื่อรองรับโครงการ Talent Mobility

       สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ จัดโครงการอบรม หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรวิจัยเพื่อรองรับโครงการ Talent Mobility : อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในวันที่ 17-25 กรกฎาคม 2560 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ โดยมิเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรมดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ และดูรายละเอียดได้ที่ http://www.training.nida.ac.th/

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2017-07-13