ขอเชิญเข้าร่วมอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 4

       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดโครงการอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 4 ในวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง BSc 0303 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลาคนรินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรมดังกล่าว โดยสาามรถดุรายละเอียดได้ที่ http://rdo.psu.ac.th/th/index.php

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2017-07-03