ขอเชิญคณาจารย์ มรภ.สงขลา เข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ“การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุน”

       สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา กำหนดให้มีการจัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุน” ในวันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 และ 2 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เวลา 08.30 –17.30น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ด้านการเขียนข้อเสนอการวิจัยและเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีการทำวิจัยปริมาณมากขึ้น จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ มรภ.สงขลา ที่มีความสนใจเข้าร่วมอบรมดังกล่าว โดยสามารถดุรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบตอบรับได้จากไฟล์แนบ 

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2017-06-27 ไฟล์แนบ