ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนา TSDF-TRF Sustainability Forum 2017

       คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนา TSDF-TRF Sustainability Forum 2017 ในหัวข้อ งานวิจัย : จุดเชื่อมต่อชนบทไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  และ  ภูมิหลังรัตภูมิอดีต - ปัจจุบัน ในวันที่ 22-24 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยสาามรถลงทะเบียนออลไลน์ได้ที่ http://www.tsdf.or.th/th/reserved/10866/tsdf-trf-sustainability-forum-2017

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2017-06-09