ขอเชิญดาวน์โหลดและใช้งานแอปพลิเคชัน Research Gateway

       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้พัฒนาระบบ Research Gateway Mobile Application เป็นระบบสืบค้นข้อมูลงานวิจัย IOS and Android ที่รวบรวมข้อมูลงานวิจัย ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ ที่สามารถจะค้นหาข้อมูลงานวิจัยได้ทันที
 
          ระบบ สืบค้นข้อมูลงานวิจัย Research Gateway Mobile Application หรือเรียกสั้นๆ ว่า RG จะเป็นระบบที่คอยให้ความสะดวกสำหรับผู้ใช้งาน การค้นหาข้อมูลงานวิจัยในเรื่องเดียวกันจากหลายๆ ต้นทางของศูนย์สารสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้แก่ เว็บไซต์ TNRR คลังข้อมูลงานวิจัยไทย, DRIC คลังข้อมูลงานวิจัยดิจิทัล วช., DOI ตัวระบุวัตถุดิจิทัล และห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ THAI-Explore
 
ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลด Application ได้แล้ววันนี้
สำหรับ Android 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.code.researchandroid


ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2017-06-07