ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด อากาศยานไร้คนขับ ประจำปี 2560

       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวด “อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV)” ประจำปี 2560 ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 15 มิถุนายน 2560 สามารถดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่ https://goo.gl/96z5pp   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย วช. โทรศัพท์ 0 2561 2445 ต่อ 508 และ 509

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2017-05-29