ขอเชิญเข้าร่วมอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 1

       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง  กำหนดจัดโครงการอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 1  ในวันที่ 26-30 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 - 19.00 น. ณ ห้องประชุม 1608 - 1608/1 อาคารบริหาร ชั้น 6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี 

       จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรผู้สนใจเข้าร่วมอบรมดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ird.stou.ac.th/training.html

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2017-05-22