ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อขอรับทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิาฐ์ไทย

       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศเชิญชวนนักวิจัย/นักประดิษฐ์ นำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaiinvention.nrct.go.th/main/#

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2017-05-22