วช. ประกาศเปิดรับแบบเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย ประจำปี 2560

       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศเปืดรับ แบบเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย ประจำปี 2560 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ ให้ได้รับมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับตามมาตรการดังกล่าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ ส่งผลงานเพื่อรับรับสนุนงบประมาณในกิจกรรมดังกล่าว ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaiinvention.nrct.go.th/main/#

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2017-05-19