ประกาศรับสมัครทุนรัฐบาลออสเตรเลีย ENDEAVOUR AWARDS

       รัฐบาลอออสเตรเลีย ประกาศรับสมัครทุน The Endeavour Scholarships and Fellowships ซึ่งเป็นทุนเพื่อการพัฒนาความสัมพันธ์ด้านการศึกษา การวิจัยและการพัฒนาด้านวิชาชีพระหว่างบุคลากร องค์กร และประเทศ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสามารถทั้งชาวออสเตรเลียและชาวต่างชาติได้เพิ่มพูนทักษะและความเข้าใจในสังคมนานาชาติ จึงทำให้ทุนนี้เป็นทุนที่มีการแข่งขันสูงในระดับนานาชาติ และมีการคัดเลือกผู้ได้รับทุนโดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถที่เหมาะสมเป็นหลัก
       
       ทุนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการริเริ่มทุนการศึกษาของออสเตรเลีย ( Australia Awards) ซึ่งนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียได้เปิดตัวโครงการเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2552 โดยรวบรวมเอาทุนเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ ซึ่งจัดสรรผ่านสำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งออสเตรเลีย (AusAID) และกระทรวงศึกษา การจ้างงานและแรงงานสัมพันธ์ เข้าไว้ด้วยกันในชื่อเดียว
 
ประเภททุน
 
ทุนถูกแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ซึ่งครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้
 
1.ทุนปริญญาโทและทุนปริญญาเอก
ระยะเวลา : ปริญญาโท 2 ปี / ปริญญาเอก 3 ปี
IELTS  : 6.5 เป็นอย่างน้อย

2.ทุนเพื่อการวิจัย (การวิจัยระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในประเทศของผู้สมัคร หรือทุนวิจัยระดับสูงกว่าปริญญาเอก)
ระยะเวลา : ระยะสั้น 4-6 เดือน
IELTS  : 6.5 เป็นอย่างน้อย

3.ทุนระดับอาชีวศึกษาและทุนฝึกอบรม (ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และอนุปริญญา)
ระยะเวลา : 1- 2 ปีครึ่ง
IELTS  : 5.5 เป็นอย่างน้อย

4.ทุนสำหรับผู้บริหาร (การพัฒนาระดับวิชาชีพ)
ระยะเวลา : 1-4 เดือน
IELTS  : 6.5 เป็นอย่างน้อย
 
หลักเกณฑ์ของผู้สมัคร
 
1. ต้องมีสัญชาติไทย
2. ต้องไม่พำนัก หรือเรียน หรือทำงาน อยู่ในประเทศออสเตรเลียในปี 2016
3. ต้องไม่ถือ 2 สัญชาติ หรือ Permanent residency status in Australia
4. ต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษตามที่สถาบันกำหนด
5. ต้องไม่เป็นผู้ที่เรียนจบจากทุน Endeavour หรือ AusAID มาแล้ว ภายใน 2 ปี ที่ทำการสมัคร

ดูรายละเอียดได้ที่ https://goo.gl/30zUHj


ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2017-05-16