ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัยในยุค 4.0 Plus

       สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กำหนดจัด โครงการอบรมหลักสูตร เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัยในยุค 4.0 Plus จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ในวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 และ รุ่นที่ 2 ในวันที่ 19-20 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก อาคารสยามราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมิเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล นิด้า
โทร. 02 727 3406, 3408, 3611
โทรสาร 02 374 4252
อีเมล์ paramate.j@nida.ac.th

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2017-05-15