ขอเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2017

       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัยเพื่อคัดเลือกนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2017 ระหว่างงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 ในระหว่างวันที่ 23 – 27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ  ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานได้ที่ http://www.researchexpo.nrct.go.th/main.php?filename=index_symposuim ตั้งแต่บัดนี้ – 15 พฤษภาคม 2560

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2017-05-11