ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรมเพื่อผู้สุงอายุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

       คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดโครงการ ประกวดวัตกรรมเพื่อผู้สุงอายุ ในกิจกรรม 45 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสิรมสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และเจคติในกระบวนการประดิษฐ์คิดค้นและสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ ส่งผลงานนวัตกรรมเพื่อประกวดในโครงการดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://goo.gl/44E62L

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2017-05-11