ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา

       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาการประดิษฐ์คิดค้นของกลุ่มอาจารย์และนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในปีงบประมาณ 2560 วช.ได้กำหนดจัดกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ดังนี้
 
1.กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 
2.กิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษาในระหว่างงาน "มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2560" ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
 
       จึงขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานแบะข้อสเนอโครงการเพื่อประกวดในโครงการดังกล่าว โดยทำตามแบบฟอร์ม วช.กำหนด จำนวน 10 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล จำนวน 1 แผ่น มายัง ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย วช. ภายในวันที่ 1 มิถุนยายน 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่ http://www.nrct.go.th/NewsSection/tabid/78/ctl/ArticleView/mid/388/articleId/2155/--2560.aspx#.WNH54m-LSM9


ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2017-03-22