ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการทำเหมืองข้อมูล

       สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กำหนดจัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการทำเหมืองข้อมูล (การประยุกต์ใช้เหมืองข้อมูลเพื่องานวิจัยและการประยุกต์ใช้ในหน่อยงาน วิทยาการข้อมูล และการเขียนภาษาอาร์) ในวันที่ 3 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารบูรณวิทยาการ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

       จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ittrain.nrru.ac.th/

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2017-03-15