ขอเชิญเข้าร่วมอบรมทักษะการเขียนแบบประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

       มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการอบรมหลักสูตร ทักษะการเขียนแบบประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อใช้ขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น  ในวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ เชิงสะพานกรุงธน กรุงเทพมหานคร จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรมดังกล่าวโดยสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ http://rdi.ssru.ac.th/trainingcenter/

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2017-03-10